اصفهان
info@notfedaran.ir
09924635287 - 09924635276

برچسب: پروزش

اهميت پرورش طیور و اهمیت اقتصادی پرورش طیور

اهميت پرورش طیور و اهمیت اقتصادی پرورش طیور امروزه یکی از معیار های پیشرفت جوامع وضعیت تغذیه به ویژه تغذیه پروتئین توسط افراد آن جامعه است. وظیفه متخصصین علوم دامی تولید پروتئین با حداکثر کیفیت و عملکرد و حداقل هزینه و بار محیطی می باشد . فراورده های طیور از مهم ترین منابع پروتئینی در […]