اصفهان
info@notfedaran.ir
09924635287 - 09924635276

برچسب: پرنده اهلی

دانسته های غذای مرغ مینا که هر علاقه مند بایست بداند

دانسته های غذای مرغ مینا که هر علاقه مند بایست بداند اطلاعات لازم در مورد غذای مرغ مینا وقتی اقدام به نگهداری یک مینا در خانه خود می کنید بایست غذای مرغ مینا را نیز بشناسید. مرغ مینا پرنده ای ذاتاً وحشی، جسور و جنگجو می باشد، بنابراین در طبیعت به راحتی می تواند به پرندگان کوچک تر از خود […]