اصفهان
info@notfedaran.ir
09924635287 - 09924635276

برچسب: تغذیه بلدرچین تخمی

تغذیه بلدرچین و روش های نگهداری آن

تغذیه بلدرچین و روش های نگهداری آن برنامه ی تغذیه بلدرچین تغذیه ی جوجهی بلدرچین یک جیره ی پیش دان است که بعد از جوجه کشی شروع می گردد. تغذیه تا زمانی که پرندگان در سن ۶ یا ۸ هفتگی هستند از جیرهی پیش دان استفاده میشود. جیرهی پیش دان (استارتر) دارای بالاترین سطح از […]