اصفهان
info@notfedaran.ir
09924635287 - 09924635276

برچسب: بوقلمون

هزینه پرورش بوقلمون چقدر است ؟

هزینه پرورش بوقلمون چقدر است ؟ هزینه پرورش بوقلمون هزینه پرورش بوقلمون یکی از مهم ترین مواردی است که قبل از شروع پرورش بوقلمون گوشتی یا تخمگذار باید به آن توجه شود. بدون داشتن برنامه در مورد میزان بودجه مورد نیاز نمیتوان دید روشنی نسبت به آینده یک کسب و کار داشت. پرورش بوقلمون به […]