اصفهان
info@notfedaran.ir
09924635287 - 09924635276

دسته: کبک

تشخیص جنسیت کبک نر و ماده

تشخیص جنسیت کبک نر و ماده روش های تشخیص جنسیت کبک نر و ماده یک کبک دار باید با اصول تشخیص جنسیت کبک نر و ماده به طور کامل آشنا باشد ، ندانستن این موضوع می توان خسارات بالایی را در پی داشته باشید. رعایت نسبت ماده به نر ، نحوه برخورد در تغذیه کبک […]