اصفهان
info@notfedaran.ir
09924635287 - 09924635276

نژاد های مرغ گوشتی و اصلاح نژاد در آن ها

مرغ گوشتی

نژاد های مرغ گوشتی و اصلاح نژاد در آن ها

مرغ گوشتی

نژاد های مرغ گوشتی و اصلاح نژاد در آن ها :علم ژنتیک با مکانیزم نوراث و انتقال صفات از والدین به فرزندان ارتباط دارد. علم اصلاح نژاد در پرورش طیور نیز به کار گرفته می شود به عنوان مثال اصول ژنتیک برای تولید گوشت و تخم مرغ در طیور کاربرد وسیعی دارد. این بدان معنی است که اصلاح نژاد مرغ گوشتی مستلزم به کار گرفتن علم ژنتیک است و برای رسیدن به اهداف اصلاحی بایستی قوانین ژنتیک را به کار برد. علم ژنتیک امروزه یکی از علوم کاربردی در علوم زیستی است.
کروموزوم ها در هسته سلول اطلاعات ژنتیکی را انتقال می دهند. این کروموزوم ها در مراحل تقسیم سلولی (میتوز) همانند سازی می شوند به طوری که دو کروموزوم یکسان ساخته شده و اطلاعات ژنتیکی یکسانی را انتقال می دهند در سلول ها طبیعی کروموزوم ها به صورت جفت بوده در صورتی که در قامت ها کروموزوم ها جفت نیستند و هنگامی که اسپرم تخم مرغ را بارور میکند نصف کروموزوم های تخم مرغ بارور شده از اسپرم و نصف دیگر از خود مرغ است. بدین طریق هر دو والد در اطلاعات ژنتیکی کروموزوم های جفت شده ی جنین شرکت دارند.

مرغ گوشتی
مرغ گوشتی

واحد توارث ژن نامیده می شود و ژن هایی که به حیوان منتقل می شود، بر صفات خاصی در فرد تاثیر می گذارد . این صفات ممکن است رنگ پر ، نوع تاج ، رنگ پوست ، آنزیم های خاص یا آنزیم های تنظیم کننده ی متابولیسم باشند . در سال های اخیر اساس تورات مولکولی بهتر درک شده است. مهمترین مواد ژنتیکی در هسته سلول، اسید دئوکسی ریبو نوکلئیک است که مولکول بزرگی بوده و از تکرار چهار باز آلی تیمین ، آدنین،سیتوزین و گوانین به همراه قند و فسفریک اسید تشکیل شده است ترکیب این چها باز در DNA به صورت رمز می باشد و اطلاعات میتواند طی عمل تقسیم سلولی از سلولی به سلول دیگر انتقال داده شود که بدین وسیله شکل ظاهری و وظیفه سلول را مشخص میکند در این حالت اطلاعات ژنتیکی به تفکیک کنترل می شود و طی مراحل یک گروه از سلولها یک اندام را تشکیل می دهند. اصولا یک ژن بستگی به ترتیب باز های آلی موجود در مولکول بزرگ DNA دارد.
واژه طیور شامل مرغ ، خروس، بوقلمون، اردک و غاز می باشد و در اکثر موارد وقتی به صنعت طیور اشاره می شود منظور صنعت مرغداری یا صنعت بوقلمون است. پیشرفت در صنعت طیور نسبت به سایر صنایع دامی بسیار چشمگیر بوده و به همین دلیل در اکثر کشور های پیشرفته صنعت طیور پیشرو در صنایع دامی است. دلایل این پیشرفت عظیم در صنعت مرغداری به شرح زیر است
۱) سرعت تولید مثل و تکثیر در طیور از بقیه حیوانات مزرعه ای بیشتر است و زمانی که سرعت تکثیر زیاد باشد،تعداد افراد بیشتر بوده و شدت انتخاب بالاتر می رود
۲) فاصله نسلی در طیور از بقیه حیوانات مزرعه ای کوتاه تر بوده و حدود یک سال است، لذا پیشرفت ژنتیکی در واحد زمان بیشتر است.
۳) مرغ هایی که در سیستم تولید قرار دارند معمولا با هم وارد و با هم از سیستم خارج می شوند و تفاوت سنی آنها بسیار کم است و یا اصلا وجود ندارد(گروه های هم دوره). این موضوع در مورد هیچ کدام از حیوانات مزرعه ای صادق نیست. داشتن گروه های هم دوره باعث میگردد تا پیچیده ترین روش های ریاضی و اصلاحی که مستلزم هم سن بودن است در مورد طیور قابل اجرا گردد.
۴) وجود خانواده های گسترده تنی و ناتنی از امکان انتخاب راحت برای صفات منحصر به جنس را در جنس مخالف فراهم میکند (تست فرزندان و تست خواهران و برادران)
۵) استاندارد کردن محیط پرورش برای طیور آسان تر از سایر حیوانات مزرعه ای است و لذا یک لاین برتر را میتوان در هر گوشه ای از دنیا پرورش داد
۶) پایین بودن چربی گوشت مرغ باعث شده تا میزان مصرف آن بسیار بالا برود و این مصرف بالا باعث فراهم کردن امکانات بیشتر و در نتیجه اصلاح سریعتر می گردد.
۷) پایین بودن ضریب تبدیل خوراک در طیور، با توجه به اینکه تغذیه ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه های تولید را تشکیل می دهد. بنابراین ضریب تبدیل پایین خصوصیت مهمی در تولید و پرورش می باشد.
۸) پیشرفت ژنتیکی بیش تر ، بازدهی بهتر و امکانات استفاده از محیط های استاندارد موجب میشود تا این محصول با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد ، بنابراین مصرف این محصول بالاتر است.
۹) امکان ادغام بخش های مختلف تولید در طیور بسیار راحت تر از سایر حیوانات است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.