اصفهان
info@notfedaran.ir
09924635287 - 09924635276

سالن های مرغ تخم گذار

پرورش مرغ

سالن های مرغ تخم گذار

انواع سالن های مرغ تخم گذار

سالن های مرغداری به دو گروه عمده طبقه بندی می شوند

۱-سالن های مرغ تخم گذار : سالن های بسته

به طور معمول سالن های بسته مخصوص سردسیر یا معتدل است. علاوه بر این در مناطق گرمسیر و با رطوبت پایین نیز می توان از این نوع سالن ها استفاده کرد .این سالن ها دریچه های ورود و خروج هوا دارند اما از آنجا که برای جلوگیری از ورود نور به درون سالن این دریچه ها توسط صفحات نورگیر با تله های نوری پوشانیده شده اند سالن های بسته نامیده می شوند. در شرایطی از پرورش پرنده ها که به کنترل ساعات روشنایی و تاریکی نیاز است لزوما باید از این گروه از سالن ها استفاده نمود.بنابراین به طور عمده از این روش در پرورش نیمچه ها مرغ های تخمگذار و مرغ های مادر گوشتی استفاده می شود. از مزایای دیگر آن جلوگیری از کوران هوا در سالن است. عرض استاندارد برای این نوع سالن ۱۲ متر تعیین شده است. زیرا در شرایطی که دریچه های ورود و خروج هوا در دیواره های جانبی قرار دارد عرض بیشتر باعث کند شدن عمل تهویه و عرض کمتر باعث کوران هوا در سالن می شود.

سالن های مرغ تخم گذار
سالن های مرغ تخم گذار

طول مطلوب برای این نوع سالن ها ۵۰ تا ۱۲۰ متر است که با توجه به ظرفیت سالن تغییر م کند. میانگین ارتفاع سالن در قسمت های مختلف در مناطق آب و هوایی است.
ارتفاع سالن های مرغداری با توجه به دمای منطقه و نوع تولید متفاوت است. این ارتفاع در مناطق گرمسیر بیشتر از مناطق سردسیر در نظر گرفته می شود. علاوه بر این در سالن های پرورش گوشتی با توجه به تراکم کمتر در هر متر مکعب از سالن ارتفاع سقف نسبت به سالن های پرورش مرغ تخمگذار و سالن های پرورش مرغ مادر کمتر است.
از اجزای دیگر یک سالن مرغداری می توان از اتاق سرویس نام برد. اتاق سرویس بخشی از یک سالن مرغداری است که به منظور استراحتگاه موقت کارگران سالن محل استقرار هیتر ها محل نصب تانکر های آب و هاپر دانخوری ،جمع اوری موقت تخم مرغ و جز این ها تعبیه می شود. گفتنی است که نگهداری دان در این محوطه به دلیل نفوذ حیوانات جونده مانند موش گرما و رطوبت توصیه نمی شود. معمولا در سالن های با طول کم اتاق سرویس در یک طرف از سالن ساخته می شود. اما در سالن های با طول زیاد اتاق سرویس را در وسط سالن قرار می دهند. برای کنترل بهتر محیط داخل سالن پرورش معمولا قسمتی از اتاق سالن را که به طرف سالن پرورش است شیشه ای می کنند یا در بخشی از آن پنجره نصب می کنند .یکی دیگر از مزایای اتاق سرویس این است که مانع تبادل هوای داخل سالن و بیرون سالن به یکباره می شود. این کار موجب تنش کمتر پرنده ها ناشی از هوای محیط می شود.

 

الف: سالن های مرغ تخم گذار :سالن های پنجره دار
این نوع از سالن در همه شرایطی که به کنترل ساعت های روشنایی نیازی نیست قابل استفاده خواهد بود.در مناطق سردسیر معتدل و گرمسیر با رطوبت پایین استفاده از این نوع سالن مناسب است.سالن های مرغ تخم گذار

ب:سالن های مرغ تخم گذار :سالن های پرده دار
سالن های پرده دار ویژه مناطق معتدل یا گرمسیر یا رطوبت بالا هستند. یک دوم تا یک سوم از دیواره ی جانبی این سالن ها باز است و توسط پرده های متحرک و مقاوم در برابر باد محافظت می شود . با بالا رفتن دما پرده کنار زده شده و در مواقع سرد پرده بسته می شود. در سالن های پیشرفته این عمل به صورت خودکار توسط ترموستات نصب شده در سالن کنترل می گردد .گفتنی است که در قسمت باز این سالن ها برای جلوگیری از ورود حیوانات مزاحم به داخل سالن توری مناسبی نصب می کنند .در این سالن ها تهویه به صورت طبیعی است بنابراین سالن های پرده دار را عمود بر جهت وزش باد می سازند .عرض این سالن ها بیشتر از ده متر است تا عامل تهویه به طور طبیعی انجام گیرد.در فصول سرد سال که پرده ها بسته هستند عمل تهویه توسط هواکش هایی که در دیواره عرضی سالن نصب شده اند صورت می گیرد.بنابراین چون جریان هوا توسط هواکش ها در طول سالن انجام می شود استفاده از هواکش های بسیار قوی لازم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.